Katarína Dubovská, Charlotte Herzig: chromo-

23 February – 23 March, 2019
Opening:
23 February, 6 – 9 pm